Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Lời hay, ý đẹp

NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI, NGƯỜI THẦY GIỎI CHỈ BIẾT GIẢI THÍCH, NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA, NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT CÁCH TRUYỀN CẢM HỨNG" (Wiliam A. Warrd)

Gốc > Thư viện đề thi > (10 thư mục)


Lớp 2 (1 bài)
Word-logo-small

Đề thi KSGV Tổ 2-3 Tiểu học T...

Ngày gửi: 2014-09-26 22:40:05


Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 3 THÁNG 3...

Ngày gửi: 2016-03-31 15:58:35

Word-logo-small

Đề thi KSCL GV Tổ 2-3 Trường ...

Ngày gửi: 2015-11-28 21:55:23

Word-logo-small

Đề KSCL GV TỔ 2-3 TH THỊNH th...

Ngày gửi: 2014-09-24 21:05:46

Word-logo-small

Đề KSCL GV TỔ 2-3 TH THỊNH

Ngày gửi: 2014-09-24 20:58:48


Lớp 4 (2 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THÁNG 10 (TIẾNG VIỆT)

Ngày gửi: 2016-10-02 20:49:47

Word-logo-small

ĐỀ THÁNG 10

Ngày gửi: 2016-10-02 20:37:10


Lớp 5 (18 bài)
Word-logo-small

Bài tập Tiếng Việt lớp 5

Ngày gửi: 2016-05-09 21:42:41

Word-logo-small

Một số bài toán luyện thi trê...

Ngày gửi: 2015-11-28 21:51:03

Word-logo-small

CHUYEN ĐÈ BỒI DƯƠNG TIẾNG VIỆ...

Ngày gửi: 2015-11-07 14:14:40

Word-logo-small

Tai lieu BDTX Lich su dia ph...

Ngày gửi: 2015-07-20 09:39:16


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Tin học (17 bài)
Word-logo-small

Đ Ề THI KIẾN THỨC GV THÁNG 11

Ngày gửi: 2017-12-08 08:45:19

Word-logo-small

Đề thi tin học trẻ cấp huyện ...

Ngày gửi: 2017-05-01 17:13:56

Word-logo-small

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ...

Ngày gửi: 2014-12-25 10:19:15

Word-logo-small

tac dung phim chuc nang

Ngày gửi: 2014-06-22 14:56:49


Ngoại ngữ (0 bài)

Pdf-small

Tài liệu tập huấn cho CBGV dạ...

Ngày gửi: 2015-08-11 19:55:20

Pdf-small

Hoạt động tự học

Ngày gửi: 2015-08-11 19:45:48