Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Violimpic toan lớp 4

Cầu thang có 10 bậc. Với mỗi bước, người khổng lồ Gouliver có thể nhảy một số bậc tùy ý. Vậy Gouliver có bao nhiêu cách để đi hết cầu thang.


Nhắn tin cho tác giả
Cô Phan Thị Đỉnh @ 16:45 10/09/2017
Số lượt xem: 947
Avatar

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 10 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 1 cách (nhảy một lần 10 bước).

 - Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 9 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 1 cách (nhảy một lần 9 bước sau đó nhảy thêm 1 bước nữa).

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 8 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 2 cách ( Vì 2 bậc cầu thang cuối ta có thể có các cách phân tích như sau: 2 = 2 + 0 = 1 + 1).

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 7 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 4 cách ( Vì 3 bậc cầu thang cuối ta có thể các cách phân tích như sau: 3 = 3 + 0 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 ).

 - Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 6 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 8 cách (Vì 4 bậc cầu thang cuối ta có thể có các cách phân tích như sau: 4 = 4 + 0 = 1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 = 1 + 1 + 2 = 1 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 1 + 3).

* Tương tự:

 - Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 5 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 16 cách.

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 4 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 32 cách.

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 3 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 64 cách.

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 2 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 128 cách.

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 1 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 256 cách.

Vậy để đi hết cầu thang 10 bậc đó người khổng lồ Goulive có tổng số cách là: 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 = 512 (cách)

 

 Đáp số: 512 cách

Avatar

http://toantieuhoclh.violet.vn/entry/show/entry_id/11771249/cat_id/7883530

No_avatarf

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 10 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 1 cách (nhảy một lần 10 bước).

 - Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 9 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 1 cách (nhảy một lần 9 bước sau đó nhảy thêm 1 bước nữa).

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 8 bậc thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 2 cách ( Vì 2 bậc  thang cuối ta có thể có các cách phân tích như sau: 2 = 2 + 0 = 1 + 1).

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 7 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 4 cách ( Vì 3 bậc cầu thang cuối ta có thể các cách phân tích như sau: 3 = 3 + 0 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 ).

 - Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 6 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 8 cách (Vì 4 bậc cầu thang cuối ta có thể có các cách phân tích như sau: 4 = 4 + 0 = 1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 2 = 1 + 1 + 2 = 1 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 1 + 3).

  Ta thấy tương tự:

 - Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 5 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 16 cách.

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 4 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 32 cách.

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 3cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 64 cách đi

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 2 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 128 cách ddi

- Nếu người khổng lồ nhảy 1 bước là 1 bậc cầu thang thì để đi hết cầu thang người khổng lồ đó sẽ có 256 cách đi

Vậy để đi hết cầu thang 10 bậc đó người khổng lồ Goulive có tổng số cách là: 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 = 512 (cách)

 

 Đáp số: 512 cách đi

No_avatar

làm gì 

Avatar

Sân chơi này chỉ giành cho việc trao đổi kiến thức, đề nghị các em thực hiện nghiêm túc nhé!

 
Gửi ý kiến