Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 333: Vận dụng bài 332

Chứng tỏ rằng: 3x13x23x33x...x153 - 1 Chia hết cho 2 và 5

                    


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Vân Anh @ 22:48 18/10/2017
Số lượt xem: 456
Số lượt thích: 7 người (Phan Thị Lê Na, lê sỹ hùng minh, lê sỹ hùng bình, ...)
No_avatarf

Tích  3x13x23x33x...x153 có số thừa số là: ( 153 - 3 ) : 10  + 1 =16( thừa số)

Ta thấy: 3x3x3x3 = 81. Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1, mỗi nhóm 4 thừa số. 

Ta có 16 : 4 = 4 Như vậy lập được 4 nhóm 

Tích 3x13x23x33x...x153  có chữ số tận cùng là 1, do đó biểu thức 3x13x23x33x...x153 - 1 có chữ số tận cùng là 0.

Vậy 3x13x23x33x...x153 - 1 Chia hết cho 2 và 5

Avatar

Ok bạn!

No_avatar

Tích 3*13*23*33....*153 có thừa số là:(153-3):10+1=16(thừa số)

Ta thấy : 3*3*3*3=81.Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1,mỗi nhóm 4 thừa số.

Ta có 16:4=4.Như vậy lập được 4 nhóm

Tích 3*13*23*33*...*153 có chữ số tận cùng là 1, do đó biểu thức 3*13*23*33*...*153-1 có chữ số tận cùng là 0.

Vậy 3*13*23*33*...*153-1. Chia hết cho 2 và 5.

Avatar

Tích 3*13*23*33....*153 có thừa số là:(153-3):10+1=16(thừa số)

Ta thấy : 3*3*3*3=81.Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1,mỗi nhóm 4 thừa số.

Ta có 16:4=4.Như vậy lập được 4 nhóm

Tích 3*13*23*33*...*153 có chữ số tận cùng là 1, do đó biểu thức 3*13*23*33*...*153-1 có chữ số tận cùng là 0.

Vậy 3*13*23*33*...*153-1. Chia hết cho 2 và 5.

No_avatar

Tích 3 * 13 * 23 * 33 ....* 153 có thừa số là:(153-3):10+1=16(thừa số)

Ta thấy : 3 * 3 * 3 *3=81.Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1,mỗi nhóm 4 thừa số.

Ta có 16:4=4.Như vậy lập được 4 nhóm

Tích 3 * 13 * 23 *33 * ...* 153 có chữ số tận cùng là 1, do đó biểu thức 3 * 13 * 23 *33 * ... * 153-1 có chữ số tận cùng là 0.

Vậy 3*13*23*33*...*153-1. Chia hết cho 2 và 5.

No_avatar

Tích 3 * 13 * 23 * 33 ....* 153 có thừa số là:(153-3):10+1=16(thừa số)

Ta thấy : 3 * 3 * 3 *3=81.Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1,mỗi nhóm 4 thừa số.

Ta có 16:4=4.Như vậy lập được 4 nhóm

Tích 3 * 13 * 23 *33 * ...* 153 có chữ số tận cùng là 1, do đó biểu thức 3 * 13 * 23 *33 * ... * 153-1 có chữ số tận cùng là 0.

Vậy 3*13*23*33*...*153-1. Chia hết cho 2 và 5.

Avatar

Tích  3x13x23x33x...x153 có số thừa số là: ( 153 - 3 ) : 10  + 1 =16( thừa số)

Ta thấy: 3x3x3x3 = 81. Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1, mỗi nhóm 4 có thừa số. 

Ta có 16 : 4 = 4 Như vậy ta lập được 4 nhóm 

Tích 3x13x23x33x...x153  có chữ số tận cùng là số 1, do đó biểu thức 3x13x23x33x...x153 - 1 có chữ số tận cùng là chữ số 0.

Vậy 3x13x23x33x...x153 - 1 Chia hết cho cả 2 và 5

No_avatarf

Tích  3x13x23x33x...x153 có số thừa số là: ( 153 - 3 ) : 10  + 1 =16( thừa số)

Ta thấy: 3x3x3x3 = 81. Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1, mỗi nhóm 4 có thừa số. 

Ta có 16 : 4 = 4 Như vậy ta lập được 4 nhóm 

Tích 3x13x23x33x...x153  có chữ số tận cùng là số 1, do đó biểu thức 3x13x23x33x...x153 - 1 có chữ số tận cùng là chữ số 0.

Vậy 3x13x23x33x...x153 - 1 Chia hết cho cả 2 và 5

Avatar

Tích 3 * 13 * 23 * 33 ....* 153 có thừa số là:(153-3):10+1=16(thừa số)

Ta thấy : 3 * 3 * 3 *3=81.Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1,mỗi nhóm 4 thừa số.

Ta có 16:4=4.Như vậy lập được 4 nhóm

Tích 3 * 13 * 23 *33 * ...* 153 có chữ số tận cùng là 1, do đó biểu thức 3 * 13 * 23 *33 * ... * 153-1 có chữ số tận cùng là 0.

Vậy 3*13*23*33*...*153-1. Chia hết cho 2 và 5.

Avatar

Tích 3*13*23*33....*153 có thừa số là:(153-3):10+1=16(thừa số)

Ta thấy : 3*3*3*3=81.Vì vậy có thể chia 16 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 1,mỗi nhóm 4 thừa số.

Ta có 16:4=4.Như vậy lập được 4 nhóm

Tích 3*13*23*33*...*153 có chữ số tận cùng là 1, do đó biểu thức 3*13*23*33*...*153-1 có chữ số tận cùng là 0.

Vậy 3*13*23*33*...*153-1. Chia hết cho 2 và 5.

 
Gửi ý kiến