Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Happy New Year!

Gốc > Sai lầm thường gặp trong giải Toán > Sai lầm thường gặp >

TÍNH THẾ ĐÚNG CHƯA?

sai__u_500


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Phong @ 11:27 19/12/2018
Số lượt xem: 220
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Bài giải trên sai ở chỗ: Chưa loại trừ các số hạng chia hết cho 5 có tận cùng là chữ số 0 vì đã thuộc các số hạng chia hết cho 2

Sửa lại:

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng là:

(2017-1):1+1=2017 (số)

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng chia hết cho 2 là:

(2016-2):2+1=1008 (số)

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng chia hết cho 5 là:

(2015-5):5+1=403 (số)

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng chia hết cho 5 trùng với các số hạng chia hết cho 2(các số có tận cùng là 0) là:

(2010-10):10+1=201 (số)

Vậy Từ 1 đến 2017 có số các số hạng không chia hết cho 2, không chia hết cho 5 là:

2017-1008-403+201= 807 (số)

                        Đáp số: 807 số

Avatar

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng là:

(2017 - 1) : 1 + 1 = 2017 (số)

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng chia hết cho 2 là:

(2016 - 2) : 2 + 1 = 1008 (số)

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

(2015 - 5) : 10 + 1 = 202 (số)

Vậy Từ 1 đến 2017 có số các số hạng không chia hết cho 2, không chia hết cho 5 là:

2017 - 1008 - 202 =  807 (số)

                        Đáp số: 807 số

Avatar

Bài giải trên sai ở chỗ: Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 được tính hai lần.

Bài gải đúng là:

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng là:

(2017 - 1) : 1 + 1 = 2017 (số)

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng chia hết cho 2 là:

(2016 - 2) : 2 + 1 = 1008 (số)

Từ 1 đến 2017 có số các số hạng chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

(2015 - 5) : 10 + 1 = 202 (số)

Vậy Từ 1 đến 2017 có số các số hạng không chia hết cho 2, không chia hết cho 5 là:

2017 - 1008 - 202 =  807 (số)

                        Đáp số: 807 số

 
Gửi ý kiến