Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Happy New Year!

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 436. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất?

Avatar
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 29 được số dư là 5, chia số đó cho 31 được số dư là 8.Nhắn tin cho tác giả
Toán Tiểu học @ 18:57 24/07/2018
Số lượt xem: 238
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Minh Anh)
Avatar

Theo bài ra ta có:

29 x r + 5 = 31 x p + 8

29 x r = 31 x p + 3

29 x r = 29 x p + 2 x p + 3

Để tìm sô tự nhiên nhỏ nhất thoả mãn bài toán thì p phải nhận giá trị như nhất.  Vậy 2 x p + 3 = 29. Suy ra p = 13.

Vậy sô tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là: 31 x 13 + 8 = 411

Đáp sô: 411

Avatar

Đính chính: r phải nhận giá trị nhỏ nhất.

 
Gửi ý kiến