Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 340. Tìm số

Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.


Nhắn tin cho tác giả
Toán Tiểu học @ 20:57 07/11/2017
Số lượt xem: 573
Avatar

Gọi số cần tìm là a, thương của số đó chia cho 12 dư 1 là b; thương của số đó chia cho 8 dư 5 là (b + 13)

Ta có: a = 12xb + 1 hoặc a = 8x(b+13) + 5

Suy ra: 12xb + 1 = 8x(b + 13)+ 5

       12xb+1 = 8xb + 8x13 + 5

12xb+1=8xb+109 (cùng bớt cả hai vế đi 8xb +1)

4xb = 108 (cùng chia hai vế cho 4)

b = 27

Vậy a số cần tìm là: 12 x 27 + 1 = 325

Đáp số: 325

Avatar

Một cách giải.

            Giải

Khi ta thêm vào số đó 11 đơn vị sẽ chia hết cho 8 và cho 12.

Lúc này:

Thương của phép chia cho 8 được thêm:  (5 + 11) : 8 = 2 (đv)

Thương của phép chia cho 12 được thêm:  (1 + 11) : 12 = 1 (đv)

Hiệu 2 thương lúc bấy giờ là:   13 + 2 - 1 = 14 (đv)

Tỉ hai thương lúc bấy giờ là  8/12.

Hiệu số phần bằng nhau:  12 - 8 = 4 (phần)

Thương của phép chia cho 8 lúc bấy giờ là:  14 : 4 x 12 = 42.

Số cần tìm là:  8 x 42 - 11 = 325

Đáp số:  325

Avatar

Hay quá thầy ạ!

Avatar

Xấu hổ

No_avatar

Gọi số cần tìm là a, thương của số đó chia cho 12 dư 1 là b; thương của số đó chia cho 8 dư 5 là (b + 13)

Ta có: a = 12xb + 1 hoặc a = 8x(b+13) + 5

Suy ra: 12xb + 1 = 8x(b + 13)+ 5

       12xb+1 = 8xb + 8x13 + 5

12xb+1=8xb+109 (cùng bớt cả hai vế đi 8xb +1)

4xb = 108 (cùng chia hai vế cho 4)

b = 27

Vậy a số cần tìm là: 12 x 27 + 1 = 325

No_avatar

Một cách giải.

            Giải

Khi ta thêm vào số đó 11 đơn vị sẽ chia hết cho 8 và cho 12.

Lúc này:

Thương của phép chia cho 8 được thêm:  (5 + 11) : 8 = 2 (đv)

Thương của phép chia cho 12 được thêm:  (1 + 11) : 12 = 1 (đv)

Hiệu 2 thương lúc bấy giờ là:   13 + 2 - 1 = 14 (đv)

Tỉ hai thương lúc bấy giờ là  8/12.

Hiệu số phần bằng nhau:  12 - 8 = 4 (phần)

Thương của phép chia cho 8 lúc bấy giờ là:  14 : 4 x 12 = 42.

Số cần tìm là:  8 x 42 - 11 = 325

Đáp số:  325

No_avatar

Một cách giải.

            Giải

Khi ta thêm vào số đó 11 đơn vị sẽ chia hết cho 8 và cho 12.

Lúc này:

Thương của phép chia cho 8 được thêm:  (5 + 11) : 8 = 2 (đv)

Thương của phép chia cho 12 được thêm:  (1 + 11) : 12 = 1 (đv)

Hiệu 2 thương lúc bấy giờ là:   13 + 2 - 1 = 14 (đv)

Tỉ hai thương lúc bấy giờ là  8/12.

Hiệu số phần bằng nhau:  12 - 8 = 4 (phần)

Thương của phép chia cho 8 lúc bấy giờ là:  14 : 4 x 12 = 42.

Số cần tìm là:  8 x 42 - 11 = 325

Đáp số:  325

Avatar

Mấy hôm nay, tôi thấy Trần Mạnh CườngPhạm Bá Thành , Phan Nhật MinhNguyễn Trần Ngọc Duơng, lê sỹ hùng minh  đã copy nhiều bài giải như thế sẽ làm mất đi vẻ đẹp của trang TOAN TIỂU HỌC. Các em không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy cho chuyện không hay thế này các em nhé !

Avatar

Khi ta thêm vào số đó 11 đơn vị sẽ chia hết cho 8 và cho 12.

Lúc này:

Thương của phép chia cho 8 được thêm:  (5 + 11) : 8 = 2 (đv)

Thương của phép chia cho 12 được thêm:  (1 + 11) : 12 = 1 (đv)

Hiệu 2 thương lúc bấy giờ là:   13 + 2 - 1 = 14 (đv)

Tỉ hai thương lúc bấy giờ là  8/12.

Hiệu số phần bằng nhau:  12 - 8 = 4 (phần)

Thương của phép chia cho 8 lúc bấy giờ là:  14 : 4 x 12 = 42.

Số cần tìm là:  8 x 42 - 11 = 325

Đáp số:  325

No_avatar

Khi ta thêm vào số đó 11 đơn vị sẽ chia hết cho 8 và cho 12.

Lúc này:

Thương của phép chia cho 8 được thêm:  (5 + 11) : 8 = 2 (đv)

Thương của phép chia cho 12 được thêm:  (1 + 11) : 12 = 1 (đv)

Hiệu 2 thương lúc bấy giờ là:   13 + 2 - 1 = 14 (đv)

Tỉ hai thương lúc bấy giờ là  8/12.

Hiệu số phần bằng nhau:  12 - 8 = 4 (phần)

Thương của phép chia cho 8 lúc bấy giờ là:  14 : 4 x 12 = 42.

Số cần tìm là:  8 x 42 - 11 = 325

Đáp số:  325

 
Gửi ý kiến