Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Happy New Year!

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Đại lượng và đo đại lượng >

Bài 415. Thời điểm xe nằm giữa hai xe

1. Lúc 6 giờ một xe đạp và một xe máy cùng đi từ A đến B. Xe đạp đi với vận tốc 12 km/giờ. Xe máy đi với vận tốc 28 km/giờ. Lúc 6 giờ 30 phút một xe mô tô đi với vận tốc 24 km/giờ cũng đi từ A đến B. Hỏi lúc mấy giờ xe mô tô ở điểm chính giữa xe đạp và xe máy ?

2. Đoạn đường AB cách nhau 88 km. Lúc 6 giờ xe đạp đi với vận tốc 12 km/giờ, xe máy đi với vận tốc 20 km/giờ cùng đi từ A đến B. Cùng lúc đó có một chiếc xe đạp điện đi từ B đến A với vận tốc 16 km/giờ. Hỏi lúc mấy giờ xe máy ở điểm chính giữa xe đạp và xe đạp điện ?


Nhắn tin cho tác giả
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY @ 20:15 25/12/2017
Số lượt xem: 245
Avatar

1. Lúc 6 giờ một xe đạp và một xe máy cùng đi từ A đến B. Xe đạp đi với vận tốc 12 km/giờ. Xe máy đi với vận tốc 28 km/giờ. Lúc 6 giờ 30 phút một xe mô tô đi với vận tốc 24 km/giờ cũng đi từ A đến B. Hỏi lúc mấy giờ xe mô tô ở điểm chính giữa xe đạp và xe máy ?

Giả sử có một xe N cùng đi với vận tốc trung bình của xe đạp và xe máy là:

(12 + 28) : 2 = 20 (km/giờ)

Thời gian từ 6 giờ đến 6 giờ 30 là:

6 giờ 30 - 6 giờ = 30 phút = 0,5 giờ

Lúc 6 giờ 30 thì xe N cách A là:

20 x 0,5 = 10 (km)

Hiệu vân tốc của mô tô và xe N:

24 - 20 = 4 (km/giờ)

Thời gian để mô tô đuổi kịp xe N là:

10 : 4 = 2,5 (giờ) ~ 2 giờ 30 phút

Thời điểm xe mô tô ở giữa xe đạp và xe máy là:

6 giờ 30 + 2 giờ 30 phút = 9 giờ

Avatar

Bài 2 tơng tự bài 414. Giải như cô NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY đã phân tích.

Avatar

Cảm ơn Thầy đã chia sẻ ạ.

Avatar

Tham gia ở bài 1 xong mới xem ở bài 414 thấy cô phân tích quá chính xác nên bài 2 chỉ giới thiệu mà thôi Hj..hj..hjhj........

 
Gửi ý kiến