Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Happy New Year!

Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

Thi giải toán qua thư số 208+209 tháng 02 năm 2018

img_0809_500_01img_0810_500_01img_0811_500_01img_0812_500_01img_0813_500_01


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Hồng Anh @ 21:45 10/02/2018
Số lượt xem: 5162
Số lượt thích: 3 người (Trần Diệp Chị, Toán Tiểu học, Phạm Hồng Anh)
Avatar

Trân trọng mời quý thầy cô giáo, các em học sinh tham gia giải và bình luận cho các bài toán trên!

Avatar

Bài 2:

Tiền công sẽ là:

2000 + 2000*2 + 2000*4 + 2000*8 + 2000*16 + 2000*32 + 2000*64 + 2000*128 + 2000*256 + 2000*512 =

2000*(1+2+4+8+16+32+64+128+256+512) = 2000*(512*2 - 1) = 2000*1023 = 2 046 000 (đồng)

Avatar

Bài 5:

Kẻ 2 đường chéo AC, BD.

Ta được S_ADC = S_ABC = S_BDC = 1/2 S_ABCD = 12 : 2 = 6 (cm2)

Do DN = 1/4 DC nên S_ADN = 1/4 S_ADC = 6 : 4 = 1,5 (cm2)

Tương tự: S_ABM = 1/3 S_ABC = 6 : 3 = 2 (cm2)

S_BNC = 3/4 S_BDC = 6 x 3/4 = 4,5 (cm2)

S_MNC = 2/3 S_BNC = 4,5 x 2/3 = 3 (cm2)

Mà:

S_AMN = S_ABCD - (S_ADN + S_ABM + S_MNC) = 12 - (1,5 + 2 + 3) = 5,5 (cm2)

Avatar

Bài 3:

40% = 4/10

1/10 số cây bưởi hơn 1/10 số cây cam là:

8 : 4 = 2 (cây)

Số cây bưởi hơn số cây cam là:

2 x 10 = 20 (cây)

50% số cây bưởi hơn 50% số cây cam là:

20 x 50% = 10 (cây)

34 - 10 = 24 (cây cam) ứng với:

50% - 20% = 30% (số cây cam)

Số cây cam là:

24 : 30% = 80 (cây cam)

Số cây bưởi là:

80 + 20 = 100 (cây bưởi)

Avatar

Bài 4:

Tổng 5 số là : 138 x 5 = 690.
Tổng của ba số đầu tiên là : 127 x 3 = 381.
Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 444.
Số ở giữa là: (381 + 444) - 690 = 135.

 
Gửi ý kiến