Quốc hoa

Nội dung

Thành viên online

5 khách và 1 thành viên
 • nguyễn thiij quyên
 • Khoảng lặng phía sau thầy

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Người thầy

  Menu chức năng 2

  Your time

  Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

  toantuoitho222222

  Toán tuổi thơ

  toantuoitho222222

  Vườn ươm Toán học

  toantuoitho222222

  Toán học và tuổi trẻ

  Diễn đàn Toán học

  Toán học và cuộc sống

  Thế giới trong ta

  Dạy và học ngày nay

  Giáo dục và thời đại

  Danh ngôn tình yêu


  01 nụ =10 liều

  Nghe nhạc - làm toán

  Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

  Thi giải toán qua thư số 208+209 tháng 02 năm 2018

  img_0809_500_01img_0810_500_01img_0811_500_01img_0812_500_01img_0813_500_01


  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Hồng Anh @ 21:45 10/02/2018
  Số lượt xem: 5107
  Số lượt thích: 3 người (Trần Diệp Chị, Toán Tiểu học, Phạm Hồng Anh)
  Avatar

  Trân trọng mời quý thầy cô giáo, các em học sinh tham gia giải và bình luận cho các bài toán trên!

  Avatar

  Bài 2:

  Tiền công sẽ là:

  2000 + 2000*2 + 2000*4 + 2000*8 + 2000*16 + 2000*32 + 2000*64 + 2000*128 + 2000*256 + 2000*512 =

  2000*(1+2+4+8+16+32+64+128+256+512) = 2000*(512*2 - 1) = 2000*1023 = 2 046 000 (đồng)

  Avatar

  Bài 5:

  Kẻ 2 đường chéo AC, BD.

  Ta được S_ADC = S_ABC = S_BDC = 1/2 S_ABCD = 12 : 2 = 6 (cm2)

  Do DN = 1/4 DC nên S_ADN = 1/4 S_ADC = 6 : 4 = 1,5 (cm2)

  Tương tự: S_ABM = 1/3 S_ABC = 6 : 3 = 2 (cm2)

  S_BNC = 3/4 S_BDC = 6 x 3/4 = 4,5 (cm2)

  S_MNC = 2/3 S_BNC = 4,5 x 2/3 = 3 (cm2)

  Mà:

  S_AMN = S_ABCD - (S_ADN + S_ABM + S_MNC) = 12 - (1,5 + 2 + 3) = 5,5 (cm2)

  Avatar

  Bài 3:

  40% = 4/10

  1/10 số cây bưởi hơn 1/10 số cây cam là:

  8 : 4 = 2 (cây)

  Số cây bưởi hơn số cây cam là:

  2 x 10 = 20 (cây)

  50% số cây bưởi hơn 50% số cây cam là:

  20 x 50% = 10 (cây)

  34 - 10 = 24 (cây cam) ứng với:

  50% - 20% = 30% (số cây cam)

  Số cây cam là:

  24 : 30% = 80 (cây cam)

  Số cây bưởi là:

  80 + 20 = 100 (cây bưởi)

  Avatar

  Bài 4:

  Tổng 5 số là : 138 x 5 = 690.
  Tổng của ba số đầu tiên là : 127 x 3 = 381.
  Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 444.
  Số ở giữa là: (381 + 444) - 690 = 135.

   
  Gửi ý kiến