Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Mọi người vào giải nhé các bạn lớp 5a3 TB nữa

3 lớp 5A ,5B,5C quyên góp quần áo ủng hộ chương trình áo ấm tình thương . Biết rằng, nếu lấy 1/6 số quần áo của lớp 5A chia đều cho hai lớp 5B,5C thì số quần áo quyên góp được của ba lớp bằng nhau . Nếu lớp 5A quyên góp thêm 18 bộ quần áo nữa thì số quần áo của lớp 5A quyên góp được bằng tổng số quần áo quyên góp được của cả hai lớp 5B,5C . Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?


Nhắn tin cho tác giả
Trần Khánh Vân @ 20:37 15/12/2017
Số lượt xem: 483
Số lượt thích: 6 người (Phan Nhật Minh, Trần Thị Vi, Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi, ...)
Avatar

cùng làm bài này nhé Cười nhăn răng

khó lắm nha

Avatar

 

Lấy 1/6 số quần áo lớp 5A chia đều cho hai lớp 5B và 5C thì 3 lớp bằng nhau Vậy lúc này lớp 5A còn: 

1-1/6=5/6 (số quần áo lớp 5A) . Khi đó tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

5/6x2=10/6 (số quần áo lớp 5A)

Lúc đầu tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

10/6-1/6=9/6 (số quần áo lớp 5A)

18 bộ quần áo bằng:

9/6-6/6=3/6 (số quần áo lớp 5A)

Lớp 5A quyên góp được là:

18:3/6=36(bộ)

Lớp 5B và lớp 5C mỗi lớp quyên góp được là:

(36+18):2=27(bộ)

 Đáp số: Lớp 5A : 36 bộ;  

              Lớp 5B : 27 bộ;  

               Lớp 5C : 27 bộ

HIHI ĐÚNG KO Cười nhăn răng

Avatar

mình đồng ý với bp

 

Avatar

 

Lấy 1/6 số quần áo lớp 5A chia đều cho hai lớp 5B và 5C thì 3 lớp bằng nhau Vậy lúc này lớp 5A còn: 

1-1/6=5/6 (số quần áo lớp 5A) . Khi đó tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

5/6x2=10/6 (số quần áo lớp 5A)

Lúc đầu tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

10/6-1/6=9/6 (số quần áo lớp 5A)

18 bộ quần áo bằng:

9/6-6/6=3/6 (số quần áo lớp 5A)

Lớp 5A quyên góp được là:

18:3/6=36(bộ)

Lớp 5B và lớp 5C mỗi lớp quyên góp được là:

(36+18):2=27(bộ)

 Đáp số: Lớp 5A : 36 bộ;  

              Lớp 5B : 27 bộ;  

               Lớp 5C : 27 bộ

HIHI ĐÚNG KO Cười nhăn răng 

Avatar

Lấy 1/6 số quần áo lớp 5A chia đều cho hai lớp 5B và 5C thì 3 lớp bằng nhau Vậy lúc này lớp 5A còn: 

1-1/6=5/6 (số quần áo lớp 5A) . Khi đó tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

5/6x2=10/6 (số quần áo lớp 5A)

Lúc đầu tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

10/6-1/6=9/6 (số quần áo lớp 5A)

18 bộ quần áo bằng:

9/6-6/6=3/6 (số quần áo lớp 5A)

Lớp 5A quyên góp được là:

18:3/6=36(bộ)

Lớp 5B và lớp 5C mỗi lớp quyên góp được là:

(36+18):2=27(bộ)

 Đáp số: Lớp 5A : 36 bộ;  

              Lớp 5B : 27 bộ;  

               Lớp 5C : 27 bộ

Avatar

Lấy 1/6 số quần áo lớp 5A chia đều cho hai lớp 5B và 5C thì 3 lớp bằng nhau Vậy lúc này lớp 5A còn: 

1-1/6=5/6 (số quần áo lớp 5A) . Khi đó tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

5/6x2=10/6 (số quần áo lớp 5A)

Lúc đầu tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

10/6-1/6=9/6 (số quần áo lớp 5A)

18 bộ quần áo bằng:

9/6-6/6=3/6 (số quần áo lớp 5A)

Lớp 5A quyên góp được là:

18:3/6=36(bộ)

Lớp 5B và lớp 5C mỗi lớp quyên góp được là:

(36+18):2=27(bộ)

 Đáp số: Lớp 5A : 36 bộ;  

              Lớp 5B : 27 bộ;  

               Lớp 5C : 27 bộ

Avatar

CHÉP BÀI NHAU ÀNụ hôn

No_avatar

Lấy 1/6 số quần áo lớp 5A chia đều cho hai lớp 5B và 5C thì 3 lớp bằng nhau Vậy lúc này lớp 5A còn: 

1-1/6=5/6 (số quần áo lớp 5A) . Khi đó tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

5/6x2=10/6 (số quần áo lớp 5A)

Lúc đầu tổng số quần áo lớp 5B và lớp 5C là:

10/6-1/6=9/6 (số quần áo lớp 5A)

18 bộ quần áo bằng:

9/6-6/6=3/6 (số quần áo lớp 5A)

Lớp 5A quyên góp được là:

18:3/6=36(bộ)

Lớp 5B và lớp 5C mỗi lớp quyên góp được là:

(36+18):2=27(bộ)

 Đáp số: Lớp 5A : 36 bộ;  

              Lớp 5B : 27 bộ;  

               Lớp 5C : 27 bộ

 
Gửi ý kiến