Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Đề toán

11680781 Tính diện tích phần gạch chéo
Cho hình vuông ABCD có cạnh là 1 dm. Ta vẽ 4 hình tròn tâm lần lượt là A, B, C, D với bán kính đều là 1 dm. Bốn hình tròn có phần chung là MNPQ như hình vẽ. Tính diện tích phần chung MNPQ (phần gạch chéo trong hình) ...

Bài viết

10816002 Quỹ tích “NỞ HOA” nhờ phần mềm G.Sketchpad
Trong chương trình Hình học phẳng ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có loại toán Tìm quĩ tích của một điểmthỏa mãn một tính chất nào đó. Đây là loại toán khó do yếu tố chuyển động của điểm- khiến cho hình vẽ thay đổi. Để giải toán quĩ tích người làm toán thường phải vẽ một vài vị trí khác nhau, dự doán xem quĩ đạo chuyển động của điểm cần tìm quĩ tích là đường nào ....