Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Thành viên Câu lạc bộ

NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI, NGƯỜI THẦY GIỎI CHỈ BIẾT GIẢI THÍCH, NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA, NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT CÁCH TRUYỀN CẢM HỨNG" (Wiliam A. Warrd)

Happy New Year!

Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

GIẢI TOÁN QUA THƯ THÁNG 1 NĂM 2019 (SỐ 219)

gii_ton_500gii_ton_2_500


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Phong @ 18:20 14/01/2019
Số lượt xem: 926
Số lượt thích: 1 người (Toán Tiểu học)
No_avatarf

Bài 5: Ta vẽ thành hình chữ nhật ABKC. Kéo dài MP cắt KC tại Q, Kéo dài NP cắt BK tại I

(vẽ hình)

Ta có: S.ABC=S.KBC

Hay là: S.AMPN+S.MPB+S.NCP = s.PIKQ+S.BIP+S.CPQ

Mà: S.MPB=S.BIP và S.NCP=S.CPQ

Suy ra: S.AMPN=S.PIKQ

S.PIKQ=20x16=320(cm2)

Vậy S.AMPN=320(cm2)

                   ĐS: 320 cm2

No_avatarf

Bài 4: Coi tuổi em là 2 phần bằng nhau thì tuổi anh là 3 phần như thế.

Số phần tuổi mẹ là:

7x3=21(phần)

Số phần tuổi bố là:

8x3=24(phần)

Tổng số phần bằng nhau là:

2+3+21+24=50(phần)

Tuổi em là:

100:50x2=4(tuổi)

Tuổi anh là:

4x 3/2=6(tuổi)

Tuổi mẹ là:

6x7=42(tuổi)

Tuổi bố là:

42x 8/7=48(tuổi)

           ĐS: bố: 48 tuổi; mẹ: 42 tuổi; anh: 6 tuổi; em: 4 tuổi

No_avatarf

Bài 3: Cứ 2 điểm trên BC thì tạo thành 1 hình tam giác. Trên cạnh BC có 2018 điểm. Vậy số hình tam giác có là;

2018x(2018-1):2= 2035153 (hình)

               ĐS: 2035153 hình tam giác

 
No_avatarf

Bài 2:  Đổi: 4 tấn = 4000 kg

Mua 4 tấn cam phải trả hết số tiền là:

4000x18000 + 1 500 000=73 500 000 (đồng)

Số cam còn có thể bán đuợc là:

4000- 4000x5%:100%=3800(kg)

Số tiền bán cam được là:

3800x22000=83600000(đồng)

Tỉ số % giá bán so với giá mua là:

83600000:73500000x100%=113,7%

Cửa hàng lãi so với giá mua là:

113,7%-100%=13,7% (giá mua)

                    ĐS: Lãi 13,7% giá mua

No_avatarf

Bài 1: Số gà và số chó bằng nhau nên số chân gà bằng 1/2 số chân chó.

Số chân gà có là:

54:(2+1)=18(chân)

Số chân chó có là:

54-18=36(chân)

Gà, chó mỗi loại có số con là:

18:2=9(con)

ĐS: gà: 9 con

      chó: 9 con

Avatar

Chị nghĩ bài 4 họ có lừa một tí là: Yêu cầu của bài toán là cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua chứ không kèm theo tiền vận chuyển. Vì vậy ta tính tiền lãi sau đó lấy số tiền lãi chia cho số tiền mua (không tính tiền vận chuyển trong đó).

Avatar

Bài 1: Vì số gà và số chó bằng nhau mà ta thấy: mỗi con gà thì có 2 chân còn mỗi con chó thì có 4 chân nên nếu coi số chân gà là 1 phần thì số chân chó sẽ là hai phần như thế.

(Vẽ sơ đồ đt biểu thị số chân gà, chân chó).

Số chân gà có là:

54: (2 + 1) x 1 = 18 (chân).

Số con gà nhà bạn An nuôi là:

18 : 2 = 9 (con).

Vì số gà và số chó bằng nhau nên số con chó nhà bạn An nuôi  cũng sẽ là 9 con.

                  Đáp số: Gà: 9 con.

                                Chó: 9 con.

Bài 2:  Ta có: 4 tấn = 4000 kg.

Mua 4 tấn cam phải trả hết số tiền là:

4000 x 18000 = 72000000 (đồng).

Tổng số tiền đặt mua cam và tiền vận chuyển là:

72000000 + 1500000 = 73500000 (đồng).

Số cam bị hỏng do vận chuyển là:

(4000 : 100) x 5 = 200 (kg).

Tổng số tiền bán cam với giá 22000 đồng là:

22000 x (4000 - 200) = 83600000 (đồng).

Số tiền của hàng  đó lãi là:

83600000 – 73500000 = 10100000 (đồng).

Cửa hàng đó lãi số phần trăm so với giá mua là:

10100000 : 72000000 = 14,03 %.

                    Đáp số: Lãi 14,03 % .

Bài 3: Nhìn vào hình vẽ ta thấy:

Cứ 2 điểm trên BC khi nối với đỉnh A sẽ cho ta 1 hình tam giác.

Cứ 3 điểm trên BC khi nối với đỉnh A sẽ cho ta 1 + 2 = 3 hình tam giác.

Cứ 4 điểm trên BC khi nối với đỉnh A sẽ cho ta 1 + 2 + 3 = 6 hình tam giác.

Cứ 5 điểm trên BC khi nối với đỉnh A sẽ cho ta 1 + 2 + 3 + 4 = 10 hình tam giác.

………………………………………………………………………………………………….

Vậy theo quy luật đó khi nối 2018  điểm trên BC khi nối với đỉnh A sẽ cho ta tất cả số hình tam giác là:

1 + 2 + 3 + 4 + ……………. + 2017 =  2035153  (hình tam giác)

               Đáp số:  2035153 hình tam giác.

Bài 4: (Vẽ sơ đồ đt biểu thị số tuổi của 4 người).

Tuổi của em Thơ  là:

100 (2 + 3 + 21 + 24) x 2 = 4 (tuổi).

Tuổi của anh Toán là:

4 x  3/2 = 6 (tuổi).

Tuổi của mẹ là:

6 x 7 = 42 (tuổi).

Tuổi của bố là:

100 – (4 + 6 + 42) = 48 (tuổi).

           Đáp số:  Bố: 48 tuổi.

                          Mẹ: 42 tuổi.

                        Anh Toán: 6

                         Em Thơ: 4 tuổi.

Bài 5: Vẽ hình chữ nhật ABDC với S ABC = S BCD. Kéo dài MP vuông góc với DC, cắt DC tại Q, Kéo dài NP vuông góc với BD, cắt BD tại I

(Vẽ hình)

Nhìn vào hình vẽ ta thấy:

Vì S ABC = S BCD nên: S AMPN + S MBP + S NPC =  S PIDQ + S BIP + S CPQ

Mặt khác vì hình MBIP và hình NPQC đều là hình chữ nhật nên: S MBP = S BIP và S NPC = S CPQ

Suy ra: S AMPN = S PIDQ

S.PIKQ = 20x1 6 = 320 (cm2)

Vậy S.AMPN = 320 (cm2)

                        Đáp số:  320 cm2

No_avatarf

Chị NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY lúc đầu em cũng nghĩ như chị nhưng sau em lại nghĩ như thế, vì em nghĩ chắc bài toán cho dữ kiện này có ý đồ. Đến giờ vẫn còn hoang mang. Chắc chờ họ giải coi ntn chị à!Lưỡng lự

Avatar

Ok em.

Avatar

Theo tôi, bài 2 cô Bích Thủy giải như thế phù hợp với đề bài hơn.

 
Gửi ý kiến