Quốc hoa

Nội dung

Thành viên online

1 khách và 0 thành viên

Khoảng lặng phía sau thầy

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Người thầy

  Menu chức năng 2

  Your time

  Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

  toantuoitho222222

  Toán tuổi thơ

  toantuoitho222222

  Vườn ươm Toán học

  toantuoitho222222

  Toán học và tuổi trẻ

  Diễn đàn Toán học

  Toán học và cuộc sống

  Thế giới trong ta

  Dạy và học ngày nay

  Giáo dục và thời đại

  Danh ngôn tình yêu


  01 nụ =10 liều

  Nghe nhạc - làm toán

  Thành viên Câu lạc bộ

  NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI, NGƯỜI THẦY GIỎI CHỈ BIẾT GIẢI THÍCH, NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA, NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT CÁCH TRUYỀN CẢM HỨNG" (Wiliam A. Warrd)
  Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

  GIẢI TOÁN QUA THƯ THÁNG 02 (SỐ 220 + 221)

  nh_1_3_500_01nh_2_3_500_02nh_3_3_500_01


  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Hồng Anh @ 14:40 18/02/2019
  Số lượt xem: 722
  Số lượt thích: 0 người
  No_avatarf

  Bài 1.

  Chu vi mỗi hình vuông nhỏ là:

  96:4=24(cm)

  Cạnh của mỗi hình vuông nhỏ là:

  24:4=6(cm)

  Cạnh của hình vuông ban đầu là:

  6+6=12(cm)

  Chu vi của hình vuông ban đầu là:

  12x4=48(cm)

  ĐS: 48cm

  Bài 2.

  Hiệu của hai số chẵn đó là:

  4x2=8

  Tổng của hai số chẵn đó là:

  2014x2=4028

  Số chẵn bé là:

  (4028-8):2=2010

  Số chẵn lớn là:

  2010+8=2018

  ĐS: 2010 và 2018

  Bài 3.

  - Số điểm giỏi khối lớp 5 bằng 1/6 số điểm 10 của 4 khối còn lại. Tức là số điểm giỏi của khối 5 bằng 1/7 số điểm giỏi của toàn trường.

  Tuơng tự ta có:

  - Số số điểm giỏi của khối 4 bằng 1/6 số điểm giỏi của toàn trường.

  - Số số điểm giỏi của khối 3 bằng 1/5 số điểm giỏi của toàn trường.

  - Số số điểm giỏi của khối 2 bằng 1/4 số điểm giỏi của toàn trường.

  Vậy số điểm giỏi của khối 1 bằng số phần của số điểm giỏi của toàn trường là:

  1-(1/4+1/5+1/6+1/7)=101/420

  Phân số 101/420 tương ứng với 101 điểm giỏi. Nên toàn trường đạt được số điểm giỏi là:

  202:101/420=840 (điểm giỏi)

  Số điểm giỏi khối lớp 5 là:

  840x1/7=120(điểm giỏi)

  Số điểm giỏi khối lớp 4 là:

  840x1/6=140(điểm giỏi)

  Số điểm giỏi khối lớp 3 là:

  840x1/5=168(điểm giỏi)

  Số điểm giỏi khối lớp 2 là:

  840x1/4=210(điểm giỏi)

                        ĐS: Khối 1: 202 điểm giỏi

                                Khối 2: 210 điểm giỏi

                               Khối 3: 168 điểm giỏi

                               Khối 4: 140 điểm giỏi

                               Khối 5: 120 điểm giỏi

  Bài 4.

  Coi chiều dài ban đầu của HCN là 100% thì chiều dài sau khi giảm 25% là:

  100%-25%=75%(chiều dài ban đầu)

  Coi diện tích ban đầu của HCN là 100% thì diện tích sau khi tăng 5% là:

  100%+5%=105%(diện tích ban đầu)

  Chiều rộng lúc sau so với chiều rộng ban đầu là:

  105%:75%=140%( chiều rộng ban đầu)

  8,4 cm tuơng ứng với số % chiều rộng ban đầu là:

  140%-100%=40%( chiều rộng ban đầu)

  Vậy chiều rộng ban đầu của HCN là:

  8,4:40%=21(cm)

  ĐS:21cm

  Bài 5.

  S.BPA=S.ABC=25cm2 (vì AP=AC, chung chiều cao hạ từ B xuống PC)

  S.BPA=S.APM=25cm2 (vì AB=AM, chung chiều cao hạ từ P xuống MB)

  S.ANC=S.ABC=25cm2 (vì BC=NC, chung chiều cao hạ từ A xuống BN)

  S.ABN=S.ABC+S.ACN=25+25=50(cm2)

  S.ABN=S.AMN=50cm2 (vì AB=AM, chung chiều cao hạ từ N xuống BM)

  S.PANM=S.APM+S.AMN=25+50=75(cm2)

  S.PAN=S.ANC=25cm2 (vì AP=AC, chung chiều cao hạ từ N xuống PC)

  Vậy S.MNP=S.PANM-S.PAN=75-25=50(cm2)

                            ĐS: S.MNP=50cm2

  Avatar

  Vậy chiều rộng ban đầu của HCN là:

  8,4:40%=21(cm)

  Phép tính này chị nghĩ viết đầy đủ phải là: (8,4 : 40 %) x 100 % vì chiều rộng HCN ban đầu là 100 % nếu viết như em thì mới chỉ tính 1 % mà chiều rộng HCN ban đầu là 100 % (mặc dù KQ vẫn là 21 cm).

  No_avatarf

  Bài 4. Em nghĩ  8,4:40%=21(cm) là đủ không cần phải là (8,4 : 40 %) x 100 %. Vì 40% là một phân số, đây là kiểu tính nguợc của bài toán Tìm phân số của một số. 

  a/b của X bằng Y. Ở đây đã biết a/b và Y, ta phải tìm X

  Như vậy X = Y : a/b

  Avatar

  Vì em gọi chiều dài ban đầu là 100 %, diện tích ban đầu là 100 % thì chiều rộng ban đầu cũng là 100 % thì chị nghĩ mới hợp lí. Và em còn có phép tính "Chiều rộng lúc sau so với chiều rộng ban đầu là:

  105%:75%=140%( chiều rộng ban đầu) nên để phép tính chặt thì em phải x 100 % nữa.

  No_avatarf

  OK chị!

  Avatar

  Bài 5: Một cách giải.

  Do:

  AB=AM  =>  S_PAB = S_PAM                   (1)

                          S_CAB = S_CAM                  (2)

  Mặt khác:

  AC=AP  =>    S_BAP = S_BAC                   (3)

  Từ (1), (2), (3)  cho ta:

  S_PAB = S_PAM = S_CAB = S_CAM

  Tứ giác PMCB là hình bình hành.

  Mà:

  S_PMC = S_PMA + S_CMA = S_ABC x 2 = 25 x 2 = 50 (cm2)

   

  Hai tam giác PMC và PMN có PM chung, hai đường cao kẻ từ C và N xuống PM bằng nhau nên:

  S_PMN = S_PMC = 50cm2

  Avatar

  Số điểm giỏi khối lớp 5 bằng 1/6 số điểm giỏi của 4 khối còn lại thì sao lại bằng 1/7 số điểm giỏi của toàn trường. Phải chi số điểm giỏi khối lớp 5 bằng 1/6 số điểm giỏi còn lại của toàn trường thì mới bằng 1/7 của toàn trường chứ?

  Các câu:

  “Số điểm giỏi của 4 khối còn lại” là còn lại chỗ nào? Tôi thấy hơi khó hiểu !!!

  Lại “Số điểm giởi của khối 4 bằng 1/5 tổng số điểm giởi của khối 4 còn lại” là sao?

  Avatar

   Em nghĩ để chặt chẽ trong từng chi tiết của bài toán này thi nên chăng phải chốt câu "trường Tiểu học Nam Thắng", mà trường Tiểu học thì chỉ có 5 khối nên ta hiểu số điểm giỏi của 4 khối còn lại chính là trừ 1 đi khối bài toán đang nhắc tới thì còn lại 4 khối nữa.

  Câu: “Số điểm giỏi của 4 khối còn lại” em hiểu là từ "còn lại" ở đây là chỉ 4 khối mà bài không nhắc tới.

  Câu: “Số điểm giỏi của khối 4 bằng 1/5 tổng số điểm giỏi của khối 4 còn lại” Thầy đọc nhầm rồi, bài toán viết là “Số điểm giỏi của khối 4 bằng 1/5 tổng số điểm giỏi của 4 khối còn lại”.

  Avatar

  Cám ơn cô NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY . Xin lỗi tôi đọc nhầm "4 khối còn lại" mà hiểu là khối 4. Hjhj....

  Avatar

  Dạ Thầy.

   
  Gửi ý kiến