Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Lời hay, ý đẹp

NGƯỜI THẦY TRUNG BÌNH CHỈ BIẾT NÓI, NGƯỜI THẦY GIỎI CHỈ BIẾT GIẢI THÍCH, NGƯỜI THẦY XUẤT CHÚNG BIẾT MINH HỌA, NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI BIẾT CÁCH TRUYỀN CẢM HỨNG" (Wiliam A. Warrd)
Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

GIẢI TOÁN QUA THƯ SỐ 223

1_500_24

2_500_21


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Phong @ 19:38 12/04/2019
Số lượt xem: 867
Số lượt thích: 1 người (Toán Tiểu học)
Avatar

Bài 1: Theo bài ra ta có:

     Số lớn nhất có 2 chữ số là số 99.

     Số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số là 900.

     Vậy số cần tìm là:

    (900 + 99) x 5 : 9 + 1464 = 2019.

                Đáp số: 2019.

Bài 2: (Vẽ hình)

       Vì M; N ; P ; Q là  trung điểm của các cạnh AB; BC; CD; AD nên diện tích hình vuông  MNPQ bằng  1/2 diện tích hình vuông  ABCD.

      Vậy diện tích hình vuông MNPQ là:

                        200 : 2 = 100 (cm2).

     Tương tự diện tích hình vuông tô màu cũng bằng 1/2 diện tích hình vuông MNPQ.

     Vậy diện tích hình vuông tô màu là:

                        100 : 2 = 50 (cm2).

                            Đáp số: 50 cm2.

Bài 3: Xe ô tô xuất phát trước xe máy số giờ là:

                       9 giờ - 7 giờ = 2 giờ.

           Từ khi xe máy bắt đầu xuất phát và gặp ô tô sau số giờ là:

                       12 giờ - 9 giờ = 3 giờ.

          Trong 3 giờ cả hai xe đi được số km là:

                         3 x 86 = 258 (km).

           Trong 2 giờ ô tô đi được số km là:

                        358 – 258 = 100 (km).

           Vận tốc của xe ô tô là:

                      100 : 2 = 50 (km/giờ).

           Vận tốc của xe máy là:

                      86 - 50 = 30 (km/giờ).

                              Đáp số: Vận tốc ô tô: 50 km/giờ.

                                            Vận tốc xe máy: 36 km/giờ.

Bài 4:

1/3 + 1/6 + 1/10 + ……. + 1/X x (X + 1) : 2 = 2017/2019

1/(2 x 3):2 + 1/(3 x 4):2 + 1/(4 x 5):2 + ........ + 1/X x (X + 1):2 = 2017/2019

2/ (2 x 3) + 2/ (3 x 4) + 2/ (4 x 5) + ........ + 2/X x (X + 1) = 2017/2019

2 x (1/ (2 x 3) + 1/ (3 x 4) + 1/ (4 x 5) + ........ + 1/X x (X + 1)) = 2017/2019

2 x (1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + …… + 1/X – 1/ X + 1) = 2017/2019

             2 x (1/2 – 1/X+1)  = 2017/2019

             1 – 2/ X + 1 = 2017/2019

             2/X+1 = 1 - 2017/2019

            2/X+1 = 2/2019

            X + 1 = 2019

            X = 2019 – 1

             X = 2018

Avatar

Bài 5: 

Trời mưa, năng suất đội A còn : 100% - 50% = 50%

Trời mưa, năng suất đôi B còn: 100% - 25% = 75%

Đổi 50%=1/2;   75% = 3/4

Cứ 4 Ngày trời mưa, đội A làm được bằng số ngày không mưa là:

4 x 1/2 = 2 (ngày)

Cứ 4 ngày trời mưa, đội B làm được bằng số ngày không mưa là:

4 x 3/4 = 3 (ngày)

Cứ 4 ngày mưa, đội B nhanh hơn đội A được : 3 - 2 = 1 (ngày)

Đội B cần nhanh hơn đội A số ngày để 2 đội xong cùng lúc là:

15 - 12 = 3 (ngày)

Vậy số ngày trời mưa là:

4 x 3 : 1 = 12 (ngày)

                                     Đáp số : 12 ngày

 

Bài toán với những con số thực tế

Số có 2 chữ số, chia hết cho 9 và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đợn vị là 1 thì số đó là 54.

Số học sinh nam là: 54 : 40 x 100 = 135 (học sinh)

Số học sinh nữ là : 303 - 135 = 168 (học sinh)

                        Đáp số : 168 học sinh

Avatar

Kim Hoa xem lại bài 5. Có 4 ngày mưa thôi! 

No_avatarf

 Đổi: 50%=1/2; 25%= 1/4

Năng suất đội A so với dự định là  : 1 – 1/2 = 1/2

Thời gian thi công của đội A so với dự định: 1:1/2=2/1

Thực tế đội A sửa trong số ngày là: 12 x 2/1 = 24(ngày)

Năng suất đội B so với dự định là  : 1 – 1/4 = 3/4

Thời gian thi công của đội B so với dự định: 1:3/4= 4/3

Thực tế đội B sửa trong số ngày là: 15x 4/3 = 20(ngày)

Số ngày mưa là: 24-20=4(ngày)

                           Đs: 4 ngày

Avatar

Cảm ơn anh Lê Anh Vinh nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến 

Là 12 ngày mưa

Vì hai đội làm cùng 1 lúc, xong cùng 1 lúc tức là số ngày làm bằng nhau

12 ngày mưa, đội A làm được bằng 6 ngày ko mưa,

Vậy đội A là tất cả số ngày là 

12 ngày mưa + 6 ngày ko mưa = 18 ngày

Đội B làm 12 ngày mưa = 12 x 3/4 = 9 ngày ko mưa

Vậy đội B là tất cả số ngày là

12 ngày mưa + 6 ngày ko mưa = 18 ngày

CÒN NẾU 4 NGÀY MƯA THÌ  KHÔNG THỎA MÃN ĐỀ BÀI

Vì:

Đội A làm 4 ngày mưa = 2 ngày ko mưa

Vậy đội A làm tất cả số ngày là:

4 ngày mưa + 10 ngày ko mưa = 14 ngày

Đội B làm 4 ngày mưa = 4 x 3/4 = 3 ngày ko mưa

Vậy đội B làm tất cả số ngày là:

4 ngày mưa + 12 ngày ko mưa = 16 ngày

Avatar

Bằng 12 ngày mưa. Kim Hoa đúng!

No_avatarf

Chị Kim Hoa đúng. Bài này ý  là năng suất chỉ giảm những ngày mưa còn ngày không mưa thì vẫn thế. Bài của em thành năng suất giảm đều rồi.

 
Gửi ý kiến