Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

GIẢI TOÁN QUA THƯ SỐ 211 THÁNG 4

1_500_152_500_123_500_074_500_095_500_066_500_05


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Phong @ 19:57 17/04/2018
Số lượt xem: 963
Số lượt thích: 2 người (Phan Thị Lê Na, Lê Minh Tâm)
Avatar

No_avatarf

Bài 5: Nối M với D.

Ta thấy:

- S BCD = 2 x S MBD (vì đều có chiều cao bằng chiều rộng HCN; đáy CD = 2 x MB). Mà 2 tam giác này có chung đáy BD nên chiều cao hạ từ C xuống BD bằng 2 lần chiều cao hạ từ M xuống BD.

- S BCN = 2 x S MBN (vì chung đáy NB và chiều cao hạ từ C xuống BN bằng 2 lần chiều cao hạ từ M xuống BN).

Vậy diện tích tam giác BCN là: 168 x 2 = 336 (cm2).

s MDB=s MCB (vì chung đáy MB và chung chiều cao hình thang MBCD)

s MDB =s MND+s MNB và s MCD=s BCN+s MNB nên s MND=s BCN=336 (cm2).

Vì chiều cao hạ từ C xuống BD bằng 2 lần chiều cao hạ từ M xuống BD nên s CND=2x s MND (vì 2 tam giác này chung đáy ND) , hay là  CND=336x2=672 (cm2).

s MBC=s MNB+s BCN=168+336=504(cm2).

s MBC=sMAD=504(cm2).(vì MA=MB, chung chiều cao là chiều rộng hình chữ nhật)

Vậy sABCD=sMAD+sMBC+sMNB+sCND=504+504+336+672=2016(cm2)

                                ĐS: 2016cm2

Avatar

 

 

 

Bài 5:   Giới thiệu thêm 1 cách tính cho vui.

 

Ta thấy   S_DMB = S_CMB = 1/2 S_BDC = 1/4 S_ABCD   (1)

(3 tam giác DMB, CMB và BDC có đường cao bằng nhau, MB = 1/2 DC).

Mà tam giác DMB và BDC có BD chung nên 2 đường cao có tỉ lệ 1/2. Suy ra S_MBN = 1/2 S_CBN  hay S_MBN = 1/3 S_CMB    (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  S_MBN = 1/3*1/4 S_ABCD = 1/12 S_ABCD

Diện tích hình chữ nhật ABCD:

168 x 12 = 2016 (cm2)

Avatar

Bài 1: Tuổi của bà là: 30 : (7 -4) x 7 = 70 (tuổi).

          Tuổi của Hoa là: 70 : 7 = 10 (tuổi).

                            Đáp số: Tuổi bà: 70 tuổi.

                                         Tuổi Hoa: 10 tuổi.

Bài 2: Đàn bò lúc đầu là: 15 : (2 - 1) x 1 + 5 = 20 (con)

                          Đáp số: 20 con

Bài 3:                a,b = b,a x 2 + 3,4 (a; b là số tự nhiên có 1 chữ số).

                          ab = ba x 2 + 34 (nhân cả 2 vế cho 10).

                         10 x a + b = 20 x b + 2 x a + 34 (phân tích cấu tạo số).

                          8 x a = 19 x b + 34.

               Nếu b = 0 thì 8 x a = 19 x 0 + 34 = 34 (loại vì 34 không chia hết cho 8).

               Nếu b = 1 thì 8 x a = 19 x 1 + 34 = 53 (loại vì 53 không chia hết cho 8).

               Nếu b = 2 thì 8 x a = 19 x 2 + 34 = 72.

               Vậy a = 72 : 8 = 9.

              Nếu b = 3 thì 8 x a = 19 x 3 + 34 = 91 (loại vì 91 không chia cho 8 được số có 2 chữ số mà theo bài toán a; b là số có 1 chữ số).

                Vậy ab = 92.

Bài 4:

Sau 1 tháng bác Mậu có tổng số tiền trong ngân hàng là:

10 000 000 : (10 000 000 : 100) x 1 = 10 100 000 (đồng).

Sau 2 tháng bác Mậu có tổng số tiền trong ngân hàng là:

10 100 000 + (10 100 000 : 100) x 1 = 10 201 000 (đồng).

Sau 3 tháng bác Mậu có tổng số tiền rút về là:

10 201 000 + (10 201 000 : 100) x 1 = 10 303 010 (đồng).

Sau 3 tháng bác Tuất có tổng số tiền rút về là:

10 000 000 : (10 000 000 : 100) x 3,5 = 10 350 000 (đồng).

           Vậy sau 3 tháng bác Tuất sẽ lĩnh về được nhiều tiền bác Mậu.

Bài 5: Nối M với D.

Ta thấy:

- S BCD = 2 x S MBD (vì đều có chiều cao bằng chiều rộng HCN; đáy CD = 2 x MB). Mà 2 tam giác này có chung đáy BD nên chiều cao hạ từ C xuống BD bằng 2 lần chiều cao hạ từ M xuống BD.

- S BCN = 2 x S MBN (vì chung đáy NB và chiều cao hạ từ C xuống BN bằng 2 lần chiều cao hạ từ M xuống BN).

Vậy diện tích tam giác BCN là: 168 x 2 = 336 (cm2).

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: (168 + 336) x 2 x 2 = 2016 (cm2).

                                  Đáp số: 2016 cm2.

 

(Cảm ơn Thầy và bạn Oanh. Bài 5 em đã tính nhầm. Xin đính chính KQ).

 
Gửi ý kiến