Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 451

Hiện nay anh 12 tuổi, em 4 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi em bằng 2/3 tuổi anh?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Vân Anh @ 20:51 22/11/2017
Số lượt xem: 474
Số lượt thích: 4 người (Phạm Bá Thành, Phan Nhật Minh, Phan Thị Lê Na, ...)
No_avatar

Hiệu số tuổi của 2 anh em là:

   12-4=8(tuổi)

Vì khi anh tăng thêm 1 tuổi thì em cũng thế nên hiệu ko thay đổi.

Ta có sơ đồ :

Em : l----l----l  8 tuổi

Anh :l----l----l----l

Tuổi em lúc đó là:

  8:(3-2)=8(tuổi)

Số năm em bằng 2/3 anh là:

  8-4=4(năm)

Đáp số: 4 năm

Avatar

Hiệu số tuổi của hai anh em là:

    12-4=8(tuổi)

Vì khi anh tăng thêm 1 tuổi và em cũng tăng 1 tuổi thì hiệu không thay đổi.

 Sơ đồ:

Em: |------|------|8 tuổi(hiệu)

Anh:|------|------|------|

    Tuổi của em lúc đó là:

       8:(3-2)=8(tuổi)

    Số năm em tuổi em bằng 2/3 tuổi anh là:

       8-4=4(năm)

           Đáp số:4 năm

 

No_avatar

Em đã xem

Avatar

Hiệu tuổi của hai anh em là: 12-4=8(tuổi)

Khi anh thêm 1 tuổi thì em cũng thêm 1. Vậy hiệu tuổi của hai anh em không thay đổi.

Ta có sơ đồ là;

 Em:|----|----|    Hiệu: 8(tuổi) 

Anh:|----|----|----|

Tuổi em lúc đó là: 8:(3-2)=8(tuổi)

Năm em tuổi bằng 3/2 tuổi anh là: 8-4=4(năm)

                 Đáp số: 4 năm

No_avatar

Hiệu số tuổi của hai anh em là:

    12-4=8(tuổi)

Vì khi anh tăng thêm 1 tuổi và em cũng tăng 1 tuổi thì hiệu không thay đổi.

 Sơ đồ:

Em: |------|------|8 tuổi(hiệu)

Anh:|------|------|------|

    Tuổi của em lúc đó là:

       8:(3-2)=8(tuổi)

    Số năm em tuổi em bằng 2/3 tuổi anh là:

       8-4=4(năm)

           Đáp số:4 năm

Avatar

Hiệu tuổi của hai anh em là:

12-4=8(tuổi)

Khi anh thêm 1 tuổi thì em cũng thêm 1. Vậy hiệu số tuổi của hai anh em không thay đổi.

Ta có sơ đồ là;

 Em:|----|----|.8.l (hiệu)

Anh:|----|----|----|

Tuổi em lúc đó là:

8:(3-2)=8(tuổi)

Năm em tuổi bằng 3/2 tuổi anh là:

8-4=4(năm)

                 Đáp số: 4 năm

No_avatar

Hiệu số tuổi của hai anh em là:

    12-4=8(tuổi)

Vì khi anh tăng thêm 1 tuổi và em cũng tăng 1 tuổi thì hiệu không thay đổi.

 Sơ đồ:

Em: |------|------|8 tuổi(hiệu)

Anh:|------|------|------|

    Tuổi của em lúc đó là:

       8:(3-2)=8(tuổi)

    Số năm em tuổi em bằng 2/3 tuổi anh là:

       8-4=4(năm)

           Đáp số:4 năm

No_avatar

 NHẬT MINH À CẬU NHÌN CÁC BẠN VÀ VIẾT KHÁC MỘT TÍ  

Avatar

Hùng Minh đã có hình đại diện

Avatar

HÙNG BÌNH ĐÃ CÓ HÌNH ĐẠI DIỆN

 
Gửi ý kiến