Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 344:

Hiệu hai số băng 1/3 số bé. Tổng hai số bằng 63. Tìm hai số đó?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Vân Anh @ 19:51 15/11/2017
Số lượt xem: 894
Số lượt thích: 11 người (Nguyễn Thị Minh Anh, Phan Thị Lê Na, lê sỹ hùng bình, ...)
Avatar

Bài làm của Bảo Phương rất xuất sắc (nếu có thêm đáp số). Minh Tâm cần làm cụ thể hơn. Còn các bạn xem lại nhé!

No_avatar

Số lớn:  +-----+-----+-----+-----+

Số bé;   +-----+-----+-----+

số bé:  63 : (4 + 3) x 3 = 27

số lớn: 63 - 27 = 36

Avatar

Gọi số bé là 3 phần thì hiệu sẽ là 1 phần

Ta có sơ đồ:

Số lớn:  +-----+-----+-----+-----+

Số bé;   +-----+-----+-----+

Số bé:  63 : (4 + 3) x 3 = 27

Số lớn: 63 - 27 = 36                                                                                                                                           đáp số : 36

Avatar

Gọi số bé là 3 phần thì hiệu sẽ là 1 phần

Ta có sơ đồ:

Số lớn:  +-----+-----+-----+-----+

Số bé;   +-----+-----+-----+

Số bé:  63 : (4 + 3) x 3 = 27

Số lớn: 63 - 27 = 36                                                                                                                                                đáp số : 36

No_avatar

Gọi số bé là 3 phần thì hiệu sẽ là 1 phần

Ta có sơ đồ:

Số lớn:  !----!----!----!----!

Số bé;   !----!----!----!

Số bé:  63 : (4 + 3) x 3 = 27

Số lớn: 63 - 27 = 36                                                                                                                                                đáp số : 36

No_avatarf

Hiệu hai số bằng 1/3 số bé thì hiêu hai số sẽ là 1 phần , số bé sẽ là 3 phần

Từ đó ta suy ra số lớn sẽ là 4 phần vì số lớn bắng số bé cộng hiệu.

Nên ta có sơ đồ:

Số lớn: !----!----!----!----!

Số bé: !----!----!----!

Só lớn: 63 : (4+3) * 4 = 36

Số bé: 63 - 36 = 27

Avatar

Hà Linh trình bày bài giải rất rõ ràng. Cô khen trò nhé. Tuy nhiên lần sau con nhớ trình bày đầy đủ đáp số và dấu nhân con đánh chữ cái x nhé.

No_avatarf

HIệu số lớn và số  bé là = 1/3 số bé thì hiệu là 1 phần còn số bé là 3 nên từ đó ta suy ra số lớn là  : 

       1+3=4 (phần )

Nên ta có sơ đồ như sau : 

 SL : I-----I-----I-----I-----I

SB :  I-----I-----I-----I        

Số lớn là  :

  63 : (4+3) x 4 = 36 

Số bé là : 

   63 - 36 = 27

Đ/S : SL =36

         SB=27 

 
Gửi ý kiến