Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 344:

Hiệu hai số băng 1/3 số bé. Tổng hai số bằng 63. Tìm hai số đó?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Vân Anh @ 19:51 15/11/2017
Số lượt xem: 889
Số lượt thích: 11 người (Nguyễn Thị Minh Anh, Phan Thị Lê Na, lê sỹ hùng bình, ...)
No_avatarf

tỉ số của số lớn là:

3+1=4 (phần)

tỉ số giữa số bé và số lớn là:3/4

số bé là :

63:(3+4)*3=27

đáp số:27

* là dấu nhân


No_avatar

tỉ số của số lớn là:

3+1=4 (phần)

tỉ số giữa số bé và số lớn là:3/4

số bé là :

63:(3+4)*3=27

đáp số:27

* là dấu nhân

No_avatar

tỉ số của số lớn là:

3+1=4 (phần)

tỉ số giữa số bé và số lớn là:3/4

số bé là :

63:(3+4)*3=27

đáp số:27

* là dấu nhân

No_avatar

Tỉ số của số lớn là:

3+1=4(phần)

Tỉ số của số bé và số lớn là:3/4

Số bé là:

63:(3+4)*3=27

Đáp số: 27

No_avatar

Tỉ số của số lớn là:

3+1=4(phần)

Tỉ số của số bé và số lớn là:3/4

Số bé là:

63:(3+4)*3=27

Đáp số: 27

No_avatarf

Gọi số bé là 3 phần thì hiệu sẽ là 1 phần

Ta có sơ đồ:

Số lớn:  +-----+-----+-----+-----+

Số bé;   +-----+-----+-----+

Số bé:  63 : (4 + 3) x 3 = 27

Số lớn: 63 - 27 = 36

No_avatar

ồ mình quên mất một đáp số

 

Avatar

tỉ số của số lớn là :

3+1=4 phần

Tỉ số của số bé và số lớn là:

số bé là :

63:(3+4)*3=27

đáp số :27

No_avatar

tỉ số của số lớn là :

3+1=4 phần

Tỉ số của số bé và số lớn là:

số bé là :

63:(3+4)*3=27

đáp số :27

Avatar

số bé:  63 : (4 + 3) x 3 = 27

số lớn: 63 - 27 = 36

 
Gửi ý kiến