Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 334: Tìm diện tích mỗi hình

Hai mảnh đất hình vuông có hiệu chu vi là 320 m và hiệu diện tích là 8960 m2. Hãy tìm diện tích của mỗi mảnh đất đó?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Vân Anh @ 20:43 21/10/2017
Số lượt xem: 219
Avatar

Cạnh mảnh đất HV lớn hơn cạnh mảnh đất HV bé là:

320 : 4 = 80 (m)

Vẽ hình minh họa: Cắt ghép hình (phần diện tích hơn của mảnh đất HV lớn so với mảnh đất HV bé)

Cạnh mảnh đất HV bé là:

{(8960 : 80) – 80} : 2 = 16 (m)

Cạnh mảnh đất HV lớn là:

16 + 80 = 96 (m)

Diện tích mảnh đất HV bé là:

16 x 16 = 256 (m2)

Diện tích mảnh đất HV lớn là:

96 x 96 = 9216 (m2)

 

Đáp số: 256 m2 ; 9216 m2

No_avatarf

Cạnh mảnh đất HV lớn hơn cạnh mảnh đất HV bé là:

320 : 4 = 80 (m)

Vẽ hình giống Bài 7(201+202 TTT tháng 9/2017):

Lối đi được chia thành 4 hình chữ nhật bằng nhau. Diện tích 1 HCN là:

8960:4=2240(m2)

Chiều dài của 1 HCN là:

2240:40=56(m)

Cạnh mảnh đất  to là:

56+40=96(m)

Diện tích mảnh đát to là:

96x96=9216(m2)

Cạnh mảnh đất nhỏ là:

56-40=16(m)

Diện tích mảnh đất  nhỏ là:

16x16=256(m2)

Đáp số: 256 m2 ; 9216 m2

Cách Giải theo số học:

Gọi cạnh của mảnh đất to là a, mảnh đất nhỏ là b

Theo bài ra ta có:

ax4-bx4=320

a-b=80  (1)

Ta lại có:

a x a - bxb = 8960

(a+b)x(a-b)=8960 (2)

Thay (1) vào (2) ta được:

(a+b)x80=8960

a+b=8960:80= 112  (3)

Từ (1) và (3) suy ra dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Cạnh mảnh đất  to là:

(112+80):2=96(m)

Diện tích mảnh đát to là:

96x96=9216(m2)

Cạnh mảnh đất nhỏ là:

(112-80):2=16(m)

Diện tích mảnh đất  nhỏ là:

16x16=256(m2)

Đáp số: 256 m2 ; 9216 m2                                   

Avatar

Một cách tính:

Nửa hiệu 2 diện tích (DT hình bình hành) là:

8960 : 2 = 4480 (m2)

Cạnh mảnh đất HV lớn hơn cạnh mảnh đất HV bé là:

320 : 4 = 80 (m)

Tổng hai cạnh hình vuông là:

4480 x 2 : 80 = 112 (m2)

Cạnh hình vuông bé là:

(112 - 80) : 2 = 16 (m)

Canh hình vuông lớn là:

16 + 80 = 96 (m)

DT hình vuông lớn là:

96 x 96 = 9216 (m2)

Diện tích hình vuông bé là:

16 x 16 = 256 (m2)

No_avatar

Một cách tính:

 

 

Nửa hiệu 2 diện tích (DT hình bình hành) là:

8960 : 2 = 4480 (m2)

Cạnh mảnh đất HV lớn hơn cạnh mảnh đất HV bé là:

320 : 4 = 80 (m)

Tổng hai cạnh hình vuông là:

4480 x 2 : 80 = 112 (m2)

Cạnh hình vuông bé là:

(112 - 80) : 2 = 16 (m)

Canh hình vuông lớn là:

16 + 80 = 96 (m)

DT hình vuông lớn là:

96 x 96 = 9216 (m2)

Diện tích hình vuông bé là:

16 x 16 = 256 (m2)

Avatar

Một cách tính:

 

 

Nửa hiệu 2 diện tích (DT hình bình hành) là:

8960 : 2 = 4480 (m2)

Cạnh mảnh đất HV lớn hơn cạnh mảnh đất HV bé là:

320 : 4 = 80 (m)

Tổng hai cạnh hình vuông là:

4480 x 2 : 80 = 112 (m2)

Cạnh hình vuông bé là:

(112 - 80) : 2 = 16 (m)

Canh hình vuông lớn là:

16 + 80 = 96 (m)

DT hình vuông lớn là:

96 x 96 = 9216 (m2)

Diện tích hình vuông bé là:

16 x 16 = 256 (m2)

 
Gửi ý kiến