Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > Mỗi tuần một bài toán > Lớp 4 và 5 > Số học >

Bài 332. Chữ số tận cùng của tích?

Cho B = 2 x 12 x 22 x 32 x ... x 2002 x 2012 x 2022

B có tận cùng là chữ số nào?


Nhắn tin cho tác giả
Toán Tiểu học @ 10:15 10/09/2017
Số lượt xem: 127
Số lượt thích: 2 người (Phan Thị Bảo Phương, Phan Nhật Minh)
Avatar

B = 2 x 12 x 22 x32 x 42 x .... x 2002 x 2012 x 2022

ta thấy khi nhân lần lượt các số hạng trên thì được tích lần lượt ở hàng đơn vị là các chữ số 4, 8 , 6, 2,.....

Kể từ thừa số thứ hai ta có B gồm có ( 2022 - 2 ) : 10 =202 ( số)

Lấy 202 : 4 =50 dư 2. Vậy tích B có tận cùng là chữ số 8

Avatar

Để giúp học sinh làm tốt dạng toán này, có thể hướng dẫn học sinh thực hiện các việc sau:

- Tìm những chữ số mà khi lấy chữ số đó nhân với nó thì được kết quả là số có tận cùng chính là chữ số đó. Các chữ số có tính chất đó là: 0; 1; 5; 6

- Xét xem dãy thừa số bài toán cho có chữ số tận cùng là chữ số nào? Cần bao nhiêu từa số để đưa về thừa số có chữ số tận cùng là một trong các chữ số (0;1;5;6). VD: với chữ số 2, ta cần 4 thừa số để được thừa số có chữ số tận cùng là 6 (vì 2x2x2x2 = 16)

- Tìm số số hạng của dạy thừa số bài toán đã cho.

- Tìm số nhóm lập được, sau đó dựa vào số nhóm và số dư để tìm chữ số tận cùng.

                                     Bài giải

Dãy thừa số trên có số thừa số là: ( 2022 - 2 ) : 10  + 1 =203 ( số)

Ta thấy: 2x2x2x2 = 16. Vì vậy có thể chia 203 thừa số trên thành các nhóm mà tích của chúng có chữ số tận cùng là 6, mỗi nhóm 4 thừa số. 

Ta có 203 : 4 = 50 (dư 3) Như vậy lập được 50 nhóm và thừa 3 thừa số

Tích 6 x 2 x 2 x 2  có chữ số tận cùng là 8, do đó B có chữ số tận cùng là 8.

 
Gửi ý kiến